RS-Index


“The RS-index: A Diagnostic Instrument for the Assessment
of Interaction Structures
in Drawings”

MARIJKE JOSEPHINA RUTTEN-SARIS

Presentatie / 7 september 2002

 


Een dissertatie ingediend ter gedeeltelijke vervulling van de voorwaarden voor de graad van Doctor of Philosophy van de University of Hertfordshire.
Het onderzoeksprogramma is uitgevoerd in the Faculty of Art & Design, Art Therapy, University of Hertfordshire, United Kingdom.

 


“Beweging baart vorm, vorm baart beweging.
Vorm baart verdriet, haat, liefde, tegenzin en genegenheid.
Het zijn vormen van de psyche die uit beweging ontstaan zijn.
Wil ik een lijn kunnen ervaren dan moet ik mijn hand analoog aan die lijn bewegen. Mijn psyche kan ik ervaren door mijn hand te bewegen terwijl ik een lijn volg. Bewegingskarakter is vormkarakter. Doorvoel de vorm en deze wordt van binnen wedergeboren.” Johannes Itten (1990, p. 33-47).

 


DEZE DISSERTATIE GAAT OVER DE ZOEKTOCHT NAAR EEN BETROUWBARE EN VALIDE TOEPASSING VAN DE RUTTEN-SARIS-INDEX (RS-index), EEN DIAGNOSTISCH INSTRUMENT VOOR HET ASSESSMENT VAN INTERACTIE-STRUCTUREN IN TEKENINGEN VAN PATIENTEN DIE LIJDEN AAN ONDERONTWIKKELDE OF GESTOORDE INTERACTIE-STRUCTUREN

 


DIT INSTRUMENT, DE RS-INDEX, IS ONDERDEEL VAN EEN ALGEMEEN MODEL,
DE RUTTEN-SARIS-MATRIX (RS-matrix)

DE RS-MATRIX OP HAAR BEURT, IS WEER EEN SAMENVATTING VAN DE METHODE EMERGING BODY LANGUAGE (EBL) SCHEPPENDE LICHAAMSTAAL (SLT)
(RUTTEN-SARIS, 1985).

 


DE EBL BENADERING ONTSTOND TIJDENS MIJN WERK ALS BEELDEND CREATIEF THERAPEUT EN RAAKTE WETENSCHAPPELIJK GEWORTELD ALS RESULTAAT VAN MIJN ACADEMISCHE STUDIE AAN DE UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE.

 


HET DOEL VAN HET RS-INDEX ASSESSMENT IS

HET RE-CONSTRUEREN VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE EBL-INTERACTIE-STRUCTUREN VAN PATIENTEN MET
ONDERONTWIKKELDE OF VERSTOORDE INTERACTIE-STRUCTUREN

 


DE DOELGROEP IN DEZE DISSERTATIE IS

PSYCHIATRISCHE PEDOSEKSUELE CRIMINELE PATIENTEN MET ONDERONTWIKKELDE OF GESTOORDE INTERACTIE-STRUCTUREN EN ERNSTIGE COMMUNICATIEPROBLEMEN

 


HET GEMIS AAN PASSENDE TESTS IS DE BELANGRIJKSTE REDEN VOOR DE TOETSING VAN DE RS-INDEX BIJ DEZE DOELGROEP:
ALLE REGELMATIG GEBRUIKTE TESTS VERONDERSTELLEN IMPLICIET (EN SOMS EXPLICIET) DAT DEZE PATIENTEN IN STAAT ZIJN OM EFFECTIEF TE COMMUNICEREN OVER HUN PROBLEEM.

 


DAT WIL ZEGGEN DAT MEN OVER IETS KAN PRATEN MET TEGELIJKERTIJD AFSTEMMING OP ZICHZELF, EEN ANDER; DE SITUATIE EN HET ONDERWERP.

DEZE PATIENTEN KUNNEN WEL OVER VAN ALLES SPREKEN, MAAR ZICH NIET AFSTEMMEN: ZE ZIJN ZICH NIET GEWAAR VAN ZICHZELF, VAN HUN PROBLEMEN OF VAN HUN THERAPIEDOELEN.

 


ZE HEBBEN GEBREK AAN INZICHT IN HUN EIGEN GEDRAG. HUN (TEKEN)BEWEGINGEN BRENGEN HUN PROBLEMEN MET AFSTEMMEN IN BEELD

DE INTERACTIE-STRUCTUUR AFSTEMMING STAAT IN RIJ A KOLOM 6 IN DE RS-MATRIX

 


DE RS-MATRIX IS HET THEORETISCHE RAAMWERK VAN DE RS-INDEX

DE RS-MATRIX GEEFT EEN GEINTEGREERD OVERZICHT VAN RELEVANTE DOMEINEN IN DE VROEGKINDERLIJKE ONTWIKKELING EN CONCRETE SUGGESTIES VOOR THERAPEUTISCHE INTERVENTIES

 



(Klik op de afbeelding om te vergroten)

 


RS-MATRIX KOLOM 6

EBL INTERACTIE-STRUCTUREN ZIJN IMPLICIETE NEUROLOGISCHE STRUCTUREN WAARMEE INTERACTIES GEDAAN WORDEN

 


IN DE EBL METHODE ZIJN VIJF IMPLICIETE NEUROLOGISCHE INTERACTIE-STRUCTUREN GEDEFINIEERD IN 5 FASEN/LAGEN:

A) DE AFSTEMMING (0-1 jaar)
B) DE BEURTWISSELING (1-2 jaar)
C) DE UITWISSELING (2-3 jaar)
D) DE SPELDIALOOG (3-4 jaar)
E) DE TAAK / HET THEMA (4-5 jaar)

 


DE RS-INDEX IS EEN LIJST VAN GRAFISCHE ELEMENTEN (GE) MET GEBRUIKSREGELS, WAARMEE IEDERE TEKENING
GEANALYSEERD KAN WORDEN

 


ELK GE CORRESPONDEERT MET:

- EEN GRAFISCHE THUMBNAIL
- EEN MOTORISCHE TEKENBEWEGING
- EEN COMPONENT IN DE ONTWIKKELING VAN DE INTERACTIE-STRUCTUREN
- EEN FASE/LAAG IN DE RS-MATRIX
- EEN OF MEERDERE VAKJES IN DE RS-MATRIX

 


GEBRUIK VAN DE RS-INDEX

VIA EEN GEDETAILLEERDE GRAFISCHE NOTATIE EN DENOTATIE, REFLECTIE EN RECONSTRUCTIE VOLGENS VASTE REGELS,
KAN DE DIAGNOSTICUS DE COMPONENTEN VAN DE EBL INTERACTIE-STRUCTUREN VAN DE TEKENAAR DIAGNOSTICEREN EN VAN DAARUIT, VIA DE RS-MATRIX, THERAPEUTISCHE INTERVENTIES PLANNEN

 


BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT

DE BETROUWBAARHEID EN DE VALIDITEIT VAN DE RS-INDEX ZIJN GETOETST IN VIJF EMPIRISCHE STUDIES. IN DE EERSTE 2 TESTS PILOT EN KLEVE IS DE BETROUWBAARHEID GETOETST. IN DE DAAROPVOLGENDE 3 TESTS,KAPITEIN, THOMAS EN BERNARD, ZIJN ZOWEL DE BETROUWBAARHEID ALS DE VALIDITEIT GETOETST.

 


IN HET ONDERZOEK WAREN ER 2 OPGAVEN DIE EERST AANGEPAKT MOESTEN WORDEN

1) HET ONTWIKKELEN VAN EEN BETROUWBAAR STANDAARD GRAFISCH NOTATIESYSTEEM VOOR TEKENBEWEGINGEN VAN 0 TOT 5 JARIGEN (ZOALS NOTEN BIJ MUZIEK EN LETTERS BIJ VERBALE TAAL)

 


2) HET ONTWIKKELEN VAN EEN BEGRIJPELIJKE; OVERDRAAGBARE EN VALIDE VERBINDING TUSSEN DE NOTATIE EN DENOTATIE VAN GRAFISCHE ELEMENTEN (GE) EN DE GEDRAGSCOMPONENTEN VAN DE EBL INTERACTIE-STRUCTUREN.

 


IN DE PILOT EN KLEVE TESTS IS VAN EEN PRE-TEST EN EEN POST-TEST BEREKEND IN HOEVERRE DE DIAGNOSTICI IN STAAT WAREN

 


1. OM IN EEN TESTTEKENING DE DAAR AANWEZIGE GE TE VINDEN (NOTATIE)

2. DIE GE ALS STANDAARD OF AFGELEID TE WAARDEREN (DENOTATIE)

3. OM IN HUN NOTATIE EN DENOTATIE MET ELKAAR OVEREEN TE STEMMEN

 


DE TESTTEKENING

0x / 1x / 2x / 3x /
4x / 5x / 6x / 7x /
8x / 9x / 10x / 11x /
12x / 13x / 14x / 15x /
16x / 17x / 18x / 19x /
20x / 21x / 22x / 23x /
24x / 25x / 26x / 27x /
28x / 29x / 30x / 31x /
32x / 33x / 34x / 35x /
36x / 37c / 38x / 39x /
40x / 41x / 42x / 43x /
44x / 45x / 46x / 47x /
48x / 49x / 50x / 51x /
52x / 53x / 54x / 55x /
56x / 57x / 58x / 59x /
60x / 61x / 62x / 63x /
64x / 65x / 66x / 67x /
68x / 69x / 70x / 71x /
72x / 73x / 74x / 75x /
76x / 77x / 78x / 79x /
80x / 81x / 82x / 83x /
84x / 85x / 86x / 87x /

TOTALEN

GE 1
GE 0

GE S 1
GE S 0

GE D 1
GE D 0

 


PILOT EN KLEVE TEST

DE KLEVE TEST (DE 2e TEST) LEVERDE EEN BETER NOTATIERESULTAAT VAN STANDAARD EN AFGELEIDE GE OP, DAN DE PILOT.
VOOR DE TRAINING VONDEN DE DIAGNOSTICI 31% VAN DE GE IN DE TESTTEKENING, ERNA VONDEN ZE ER 41%.
DE ONDERLINGE OVEREENSTEMMING BIJ ZOWEL DE PRE-TEST ALS DE POST-TEST

 


VARIEERDE, PER RS-MATRIX LAAG, TUSSEN 31% en 81%

DAT WAREN STATISTISCH BEST MOOIE RESULTATEN MAAR TE MAGER OM EEN PATIËNT ZORGVULDIG EN BETROUWBAAR GENOEG TE KUNNEN DIAGNOSTICEREN, DUS WERDEN TRAINING EN MATERIAAL BIJGESTELD.

 


KAPITEIN TEST

IN DE KAPITEIN TEST WAS ER TUSSEN DE PRE-TEST EN DE POST-TEST VAN DE TESTTEKENING, EEN VERBETERING VAN 31% NAAR 52%. DE ONDERLINGE OVEREENSTEMMING TUSSEN DE DIAGNOSTICI VARIEERDE TUSSEN 33% EN 84%.

 


BIJ DE NATUURLIJKE TEKENING VAN KAPITEIN MAAKTEN DE DIAGNOSTICI NAUWELIJKS FOUTEN EN HUN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING VARIEERDE TUSSEN 70% EN 100%. DEZE VERBETERING ZETTE ZICH VOORT IN DE TESTS VAN THOMAS EN BERNARD.

DAAROM NU OVER NAAR VALIDITEIT

 


DE RS-INDEX HEEFT GEEN STANDAARDGROEP MENSEN, WAAR AFWIJKINGEN VAN AFGELEID KUNNEN WORDEN. ER VALT DUS NIKS TUSSEN GROEPEN MENSEN TE VERGELIJKEN HAAR STANDAARD IS DE NATUURLIJKE GRAFISCHE ONTWIKKELING VAN GEZONDE KINDEREN TUSSEN 0 EN 5 JAAR IN NORMALE SITUATIES. DAT LEIDT NIET VANZELF TOT EEN VALIDE DIAGNOSE VAN EEN TEKENAAR/PATIËNT.

 


IK BEGON MET EEN ONDERZOEK NAAR HET INSTRUMENT DE RS-INDEX
IK MOEST EEN NIEUW INSTRUMENT ONTWIKKELEN OM DE VALIDITEIT VAN DE RS-INDEX TE KUNNEN TOETSEN.

AL DOENDE ONTSTOND ER EEN
LINGUISTISCH-SEMANTISCH
ANALYSE-INSTRUMENT

 


DAT DE VERSCHILLENDE TALEN; DUITS, NEDERLANDS, CREATIEVE THERAPIE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE, LEEFGROEP-VERSLAGEN EN JURIDISCHE STUKKEN, WAARMEE OVER EEN PATIËNT GESPROKEN WORDT, KAN VERGELIJKEN, BINNEN HET KADER VAN DE RS-MATRIX.

 


LINGUISTISCH-SEMANTISCH ANALYSE-INSTRUMENT

 


DE TEKSTEN VAN DE DIAGNOSTICI VANUIT DE RS-INDEX ZIJN VERGELEKEN MET SAMENVATTINGEN UIT DE DOSSIERS VAN THOMAS EN BERNARD EN DE RESULTATEN DAARVAN ZIJN VEELBELOVEND.
HET IS ECHTER VAN BELANG OM DIT NIEUWE INSTRUMENT, NET ZO NAUWKEURIG EN AL TESTEND, TE ONTWIKKELEN ALS DE RS-INDEX.

 


IK HOOP DAT THERAPEUTEN OVER DE HELE WERELD, DE THEORETISCHE BENADERING VAN EBL EN HET INSTRUMENT DE RS-INDEX BRUIKBARE GEREEDSCHAPPEN VINDEN IN HUN WERK.

IK DANK U VOOR UW AANDACHT!